Gözetim

Gözetim; ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb koşullarına her ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir gözetim şirketi aracılığı ile alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Eğer bu proses tüm taraflardan bağımsız yapılıyorsa, bu prosese 3.taraf gözetim hizmeti adı verilir. 3. taraf gözetim hizmeti; satın alınan, sipariş edilen ürün veya  hizmetlerin ya da tesisin  uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında veya imalatlar sonrasında sertifikalandırılması veya belgelendirilmesi amacıyla yapılan teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir.

Yükleme / Boşaltma Gözetimi

INSPECTION tarafından tam zamanlı olarak gerçekleştirilen yükleme / boşaltma gözetimi esnasında ürünlerin kalite, mktar ve güvenliği kayıt altına alınmış ve korunmuş olur. Gözetim, her aşamada denetlenir, fotoğraflanıp kayıt altına alınır, gerektiği takdirde yükleme / boşaltma işlemi durdurulup ürünlerin güvenliği korunmuş olur. Böylece ürün bütünlüğü ve kalitesi tam olarak korunmuş olur. Ayrıca; yapılan controller esnasında numune alımı ve test edilmesi, miktar ve ağırlık tespiti, paket ve etikeletlerin yükleme / boşaltma esnasındaki son durumu, mevcut sıcaklık ve nem kontrolü anlık şekilde raporlanır ve müşteriye ‘real time’ bazında son durum bilgisi iletilir.

Yükleme Öncesi Gözetim (PSI)

INSPECTION tarafından gerçekleştirilen yükleme öncesi gözetim (PSI) hizmeti birçok alanda gerek ithalat / ihracat yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilere, gerekse mevcut hükümetlere yasadışı ticaretin engellenmesi ve kanunsuz ürünlerin ülkeye girişlerini maksimum düzeyde engellenmesi açısından yardımcı olur. Gerçekleştirilen gözetim esnasında miktar, kalite, ambalaj, etiket, doküman kontrolü, tarife sınıflandırması, piyasa değeri, ithalat /ihracat kanunlarına uygun olup olmadığı, sipariş edilen ürünün sevk edilen ürünle aynı olup olmadığı kontrolü gerçekleştirilir.

Endüstriyel Teknik Gözetim

IEC (International Electrotechnical Commission), ISO (International Organization for Standardization), ANSI (American National Standards Institute) gibi küresel standardlara ek olarak, ülkelerin mevcut standardları ile ilgili birçok teknik şartname ve prosedürü baz alarak deneyimli personelimizle dünya üzerinde 30’dan fazla ülkede fabrika kabullerine katılıp gözetim hizmeti vermekteyiz. Sıklıkla katıldığımız teknik gözetimleri sıralayacak olursak; başta ATEX (patlayıcı ortam) ile ilgili denetimler, transformatör, enerji ve diğer tip kablolar, şalter, makine ve endüstriyel ürünlerin denetimi, ısıtıcı-soğutucu ekipmanlar, vanalar.

Basınçlı Kaplar Gözetimi

Özellikle basınçlı kaplar (Pressure Equipment) konusunda uzman ekibimiz hem imalat hem de imalat sonrası testlere katılarak üretimi, dokümantasyonu ve ürünleri denetlemektedir. Basınçlı Kaplar Direktifi (Pressure Equipment Directive) genel olarak kapları, eşanjörleri, buhar jeneratörleri, kazanları, endüstriyel boruları, güvenlik ve basınçlı aksessuarları kapsamaktadır. Direktif 2014/68/EU 20 Temmuz 2016’dan itibaren geçerliliğini kazanmıştır.

Paslanmaz Çelik Ürünlerin Gözetimi

Müşteri şartnamesine, müşteri standardlarına, onaylanmış çizimlere ve üretimde belirlenen kodlara göre paslanmaz çelikten ürünlerin gözetimin yapmaktayız. Bu ürünler başta platform, merdiven, kanal, boru, dikme, destek ve binaların çerçeve sistemleri olabilir. Deneyimli ve uluslararası kaynak sertifikalı uzman ekibimizle gözetimleri yerinde gerçekleştirip raporlamaktayız.

Kargo Konteyner Gözetimi

Gerek kargo konteynerlerinin imalatı sırasında, gerekse periyodik zamanlarda kargo konteynerlerinin görevini tam anlamıyla yerine getirmesi ve içerisindeki mevcut yükü güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere taşıması için denetlenmesi gerekmektedir. Kargo konteynerlerinin kaynak kontrolü, sertifikasyonu, tip testlerinin gerçekleştirilmesi esnasında deneyimli ekibimizle hızlı, güvenli ve profesyonel yaklaşımımızla gözetim hizmeti vermekteyiz.

API Gözetimleri

API (American Petroleum Institute) 1924 yılından bu yana dünya petrol ve doğalgaz endüstrisi için standardlar kuran ve sürdüren bir organizasyondur. API 510 (çalışır durumdaki ekipmanlar için gözetimler, tamir, değişim, basınçlı kaplar ve bunları koruyan basınç giderme ekipmanlarının yeniden derecelendirilmesi işlerini kapsar), API 570 (borulama bütünlüğünün belirlenmesi için gerekli olan çalışır durumdaki ekipmanların gözetimi ve durum gözlem programlarınıı tanımlamaktır) ve API 653 (Petrol ve kimya endüstrisinde kullanılan çelik yerüstü tanklarının gözetimi, tamiri, değişimi ve yeniden imalatı konularını kapsar) gözetimlerini uzman ve sertifikalı ekibimizle hem Türkiye hem de 30 ayrı ülkede gerçekleştirmekteyiz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri destek ekibimizi arayın: +90 216 687 09 00