Inspection NDT

NDT


Non Destructive Testing (Tahribatsız Muayene); bir malzemenin özelliklerini, herhangi bir hasara veya görüntü, şekil, vb. değişimine yol açmadan değerlendirmekte kullanılan bir grup analiz tekniğidir. Bu teknik genellikle başka şekillerde ifade edilse de çoğu zaman aynı anlamı taşımaktadır.

Birbirinden çok farklı olsa da bazen birlikte kullanılabilen belirli yöntemler bulunmaktadır. Her bir NDT yöntemi aynı hedefe ulaşmak, yani denetimi malzemeye zarar vermeden gerçekleştirmek için kullanılır. En yaygın kullanılan yöntemler; Ultrasonik Muayene, Manyetik Partiküllerle Muayene, Sıvı Girişiyle Muayene ve Radyografik Muayenedir.

'inspection.com.tr' adresinde, tüm NDT yöntemlerini kullanabilmekteyiz, ve çalışanlarımız kapsamlı bir geçmişe ve tecrübeye sahip kalifiye personelden oluşmaktadır. NDT hizmetlerini ihtiyaçlarınıza bağlı olacak şekilde uluslararası veya yerel düzeyde sunmaktayız. Aynı zamanda süregelen projeleriniz için uzun vadeli NDT personeli sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için, lütfen info@inspection.com.tr e-posta adresini kullanarak bizimle doğrudan iletişime geçin.